Hilmi Konde | Certified Public Accountant

Türkçe - English

GÜNEY KIBRIS İŞLETME ŞİRKETLERİ

Güney KIBRIS İŞLETME ŞİRKETLERİ

Avrupa Birliği’ne 2004 yılında giren Güney Kıbrıs vergi yasalarında değişlik yaparak yabancı şahıslara ve şirketlere cazip avantajlar sağlamıştır.  Güney Kıbrıs’ın şirketlere sağlamış olduğu en önemli menfaatler


•    Menkul değerler satışından dolayı elde edilen kar vergiden muaftır.

•    Temettü gelirleri vergiden muaftır.

•    Telif hakları, faiz ve temettü ödemeleri stopaj vergisinden muaftır.

Vergi avantajlarının yanında yabancı bir şahıs yek başına şirket hissedarı, direktörü ve sekreteri olabilir. Güney kıbrıs’a gelmeden şirket kurabilir veya daha önce faaliyeti olmayan bir şirketi satın alabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde banka hesabı açabilir. Şirketin hissedarı şirket evraklarında kimliğini göstermeyebilir. Yediemin, direktörlük, sekterlik ve kayıtlı adres hizmeti satın alarak kendi kimliğini göstermeden faaliyette bulunabilir. Ancak açacağı banka hesaplarında kendi kimliğini ibraz etmek zorundadır.