Hilmi Konde | Certified Public Accountant

Türkçe - English

ULUSLARARASI ŞİRKETLER

KUZEY KIBRIS İŞLETME ŞİRKETLERİ

Kuzey Kıbrıs 2005 yılında offshore şirketler yasasına kaldırıp yerine uluslararası işletme şirketleri yasasını yürülüğe koyarak yurt dışında faaliyet gösteren şahıs ve şirketleri Kuzey Kıbrıs’ı bir üs olarak kullanmalarına fırsat vermiştir.  Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren uluslararası işletme şirketlerine birçok cazip avantajlar sunulmuştur.   Uluslararası işletme şirketlerine sunulan başlıca menfaatler

•    Uluslararası işletme şirketlerinin tabi oldukları vergi oranı %1’dir.
•    Uluslararası işletme şirketleri, yurt dışından sağladıkları ve transfer ettikleri para ve karlarını yurtdışına transfer edebilirler.
•    Uluslararası işletme şirketlerinin temettü dağıtımından vergi alınmaz.
•    Uluslararası işletme şirketlerinin yurt dışına yapacağı telif hakkı, faiz ve diğer her türlü ücret ve hizmet bedelleri üzerinden gelir vergisi  ve katma değer vergisi alınmaz.
•    Uluslararası işletme şirketleri hissedarları hisse devrinden dolayı herhangi bir vergi ödemez.
•    Uluslararası işletme şirketlerinin menkul kıymet satışı üzerinden elde etmiş oldukları karlar vergiye tabi değildir.

Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası işletme şirketi en fazla uluslararası ticaret, uluslararası finans ve internet üzerinden hizmet sunan casino, betting ve seyahat acente işlemleri yapan kuruluşlar menfaat sağlayabilir.