Hilmi Konde | Certified Public Accountant

Türkçe - English

TEŞVİKLER

Kuzey Kıbrıs ekonomik kalkınma politikasında öncelik hem yerli hem de yatırımcıya yönelik teşvik programlarıdır.  Yatırımcılara yönelik yatırım ve turizm teşvikleri bulunmaktadır.  Yatırım teşviğinden faydalanmak için yatırımcıların Kuzey Kıbrıs Devlet Planlama Örgütüne başvurmaları gereklidir. Yatırım teşviği almış yatırımcıların elde edecekleri en önemli menfaatler %100 yatırım indirimi, gümrük vergisi ve fon muafiyeti ve makine ve techizat alımlarında %0 Katma Değer Vergisidir.  Uygun görülmesi haline yatırımıcıya yatırım için uzun vadeli kira yolu ile arazi tahsis edilebilir.