Hilmi Konde | Certified Public Accountant

Türkçe - English

KATMA DEĞER VERGİSİ

Kuzey Kıbrıs’ta uygulanan diğer bir vergi türü ise Katma Değer Vergisi’dir.  Katma Değer Vergisi oranları %0, %5, %10, %16 ve %20 olarak belirlenmiştir.  En son Katma Değer Vergisi oranları gösteren tüzük 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.