Hilmi Konde | Certified Public Accountant

Türkçe - English

VERGİ

Kuzey Kıbrıs’ta değişik vergi yasaları mevcuttur.  Ancak şirketleri ve şahısların tabii olduğu başlıca vergiler kurumlar vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergileridir.