Hilmi Konde | Certified Public Accountant

Türkçe - English

KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren şirketler Kuzey Kıbrıs’ta ve varsa yurt dışında elde ettikleri karlardan Kurumlar Vergisi ödemek zorundadır. Kuzey Kıbrıs’ta uygulanan kurumlar vergisi oranı %10’dur. Bunun yanında şirketler kurumlar vergisi sonrası dağıtılmayan kazanç üzerinden de %15 gelir vergisi ödemek zorundadırlar.

Gelir vergisi oranları elde edilen gelirin türüne göre değişmektedir. Gelir vergisine tabi gelir türleri ticari kazançlar, tarımsal kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, taşınmaz mal iratları, taşınmaz mal satış kazançları ve taşınır mal sermaye iratlarını içermektedir.